Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στις εμβοές.

Οι εμβοές είναι η υποκειμενική αντίληψη κάποιου ήχου, κατά την απουσία ενός ηχητικού ερεθίσματος, η οποία επιδεινώνει σημαντικά την ποιότητα της ζωής των προσβεβλημένων ατόμων. Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, συμμετείχαν 50 ασθενείς με εμβοές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Υπήρχαν 25 συμμετέχοντες στην ομάδα βελονισμού και 25 συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου, που […]