Βελονισμός στον καρκινικό πόνο.

Ο πόνος, αποτελεί  το πιο συχνό σύμπτωμα σε ασθενείς με καρκίνο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network, συστήνουν τον βελονισμό για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου στους ενήλικες, ως μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, σε συνδυασμό με φαρμακολογική θεραπεία. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα βελονισμού, για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, αλλά και την αντιμετώπιση των παρενεργειών […]