Αποτελεσματικός ο βελονισμός στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.

Παρόλο που ο βελονισμός χρησιμοποιείται ευρέως για το χρόνιο πόνο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική διαμάχη ως προς την αξία του. Μελέτη του Τμήματος Επιδημιολογίας (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) στην Νέα Υόρκη, έχει ως στόχο, να καθορίσει το μέγεθος της επίδρασης του βελονισμού, για 4 περιπτώσεις χρόνιου πόνου: πόνος στην πλάτη και στον αυχένα, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια […]