Μην εμπιστεύεστε όλους όσους λένε ότι είναι βελονιστές

Είναι σημαντικό όταν κάποιος ασθενής ενδιαφερθεί να κάνει βελονισμό, να ξέρει σε ποιόν να απευθυνθεί. Υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι  που παριστάνουν τους βελονιστές και ασθενείς που επειδή είναι ευκολόπιστοι θα δεχθούν να τους επισκεφθούν. Πρέπει προτού επισκεφθείτε κάποιον που θα σας κάνει βελονισμό, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι είναι νόμιμα βελονιστής και κατέχει τα νόμιμα πτυχία. […]